SPECIALISMEN

Sloop en wijkvernieuwing
Met veel plezier beschreef ik jarenlang de volharding, de voortgang, de successen, maar ook de perikelen van sloop en wijkvernieuwing in vooroorlogse buurten. De stukken komen terecht in nieuwsbrieven voor de gemeente Eindhoven, woningcorporaties en bewonersorganisaties.

Wijkvernieuwing is een onderwerp dat van het begin af aan mijn belangstelling heeft. Waarom? Hierin komt veel samen waar ik warm voor loop: stedelijke vernieuwing (ontwikkeling) en de geschiedkundige en sociale aspecten daarvan. Mensen verlaten gedwongen hun oude plek en moeten zich een nieuwe eigen maken. Het kost moeite om heden en verleden harmonieus samen te laten bestaan. Maar als het lukt, wat zijn dan veel mensen blij.

Samenwerken
Bij wijkvernieuwing werken veel disciplines samen: woningcorporaties, architecten, aannemers, gemeenten, politie en niet te vergeten de buurtbewoners. In de veelheid aan organisaties kon ik mijn belangstelling en nieuwsgierigheid kwijt naar verschillende bedrijfsculturen. Hoe werken organisaties? Of misschien nog belangrijker: hoe werken ze samen? Een ingewikkeld vraagstuk dat te maken heeft met de eigen cultuur, openstaan voor andere disciplines, iets nieuws creëren en de wil om samen te werken. Een zoektocht waar ik graag over schrijf.

‘Ik raad Astrid aan voor onderwerpen over stedenbouw en wijkvernieuwing’

Neus voor gevoelige zaken
Begonnen als verslaggever voor de wijknieuwsbrieven, ging ik me na verloop van tijd ook begeven op andere gemeentelijke terreinen: de griffie, het maatschappelijk vastgoed en de transformatie van het sociaal domein. Door mijn neus voor onderliggende belangen en emoties leerde ik genuanceerd schrijven over zaken die bij de overheid gevoelig liggen, zonder deze te ontkennen.

 

WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN

Voor ik begon als tekstschrijver deed ik de opleiding voor jeugdwelzijnswerker. Dat werk beviel niet, maar ik hield er een blijvende interesse aan over voor welzijn en maatschappelijke vraagstukken. Daarover schrijven bevalt me wél.

Sociaal
Jarenlang volgde ik de kant van de bewoners voor een buurtkrant bij hun gedwongen verhuizing door de wijkvernieuwing, ook maakte ik humaninterest verhalen voor een wekelijks nieuwsblad in Eindhoven. Zo leerde ik het journalistieke handwerk van actuele onderwerpen zoeken, vinden en erover schrijven. Daarna volgden vele bladen van een magazine van het ministerie van Zorg en Welzijn, sociale jaarverslagen voor woningcorporaties, verhalen over daklozen die een twee kans krijgen tot een multicultureel blad. Ook online publicaties blijven niet uit, bijvoorbeeld op Hallo040 en in digitale magazines.

Wijkteams
Een paar jaar geleden onderzocht ik voor de gemeente Eindhoven de nieuwe manier van werken in de sociale wijkteams, de verhalen kwamen terecht in een boekje. Ook het ontstaan van de nieuwe werkwijze in het sociaal domein – WIJeindhoven genoemd – gaf ik vorm door bijna twintig interviews met belanghebbenden.

Eenzaamheid
De laatste tijd schrijf ik veel over het thema eenzaamheid, ik heb verschillende digitale magazines gemaakt in samenwerking met een vormgever.