Sociaal domein

Voor ik begon als tekstschrijver deed ik de opleiding voor jeugdwelzijnswerker. Dat werk beviel niet, maar ik hield er wel een interesse aan over voor sociale en maatschappelijke onderwerpen.

Transitie
Van nabij maakte ik de transitie en transformatie mee van de overheveling van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet van Rijk naar gemeenten. Ik interviewde daarvoor bijna 20 in- en externe belanghebbenden bij de gemeente Eindhoven en maatschappelijk partners. Ik leerde veel van die gesprekken: het waarom van de transformatie en de verschillende belangen. Naast de interviews maakte ik een aantal informatieve kaderteksten waarvoor ik diep het onderwerp indook. Het resultaat kwam terecht in een boekje, alleen voor ambtenaren.

Sociale wijkteams
Eerder onderzocht ik voor de gemeente Eindhoven de – toen nog nieuwe – generalistische manier van werken in sociale wijkteams. Ik interviewde de pioniers die vertelden over het kijken met een brede blik. Het werd een soort brochure waarmee de kwartiermaker van de nieuwe beweging de boer opging.

Human interest
In mijn beginjaren als tekstschrijver maakte ik jarenlang humaninterestverhalen voor een wekelijks nieuwsblad in Eindhoven. Zo leerde ik het journalistieke handwerk van actuele onderwerpen zoeken, vinden en erover schrijven. Daarna volgden vele bladen van een magazine van het ministerie van Zorg en Welzijn, sociale jaarverslagen voor woningcorporaties en verhalen over daklozen die een tweede kans krijgen door Housing First.

Eenzaamheid
De laatste tijd schrijf ik veel over het thema eenzaamheid, ik heb – samen met een vormgever – een online drieluik gemaakt van: een werk- en verdiepingsconferentie en pamflet over de beweging Eindhoven in Contact. Een organisatie die het thema eenzaamheid op de kaart wil zetten en aanpakken.